Privacy policy

Wie wij zijn

Marjolein Otto, gevestigd aan Gronausestraat 710, 7534 AM, Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://marjoleinotto.nl
Klooster Dolphia
Gronausestraat 710
7534AM, Enschede
+31626336533

Marjolein Otto is de Functionaris Gegevensbescherming van
Marjolein Otto zij is te bereiken via info@marjoleinotto.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marjolein Otto verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Marjolein Otto verwerkt de volgende bijzondere en/of
gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • ras
 • godsdienst of levensovertuiging
 • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Marjolein Otto verwerkt jouw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Marjolein Otto verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Marjolein Otto neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marjolein Otto) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marjolein Otto bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren:

 • naam,
 • geboortedatum,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer(s),
 • betrokken artsen/specialisten,
 • (psychische en gezondheids) problematiek,
 • doel van de behandeling,
 • mogelijke andere behandelaars,
 • toestemming t.a.v. info van/naar betrokken
  artsen/behandelaars/verwijzer

Bewaartermijn van al deze gegevens is 20 jaar (verplichting NVPA,RBCZ).

Delen van persoonsgegevens met derden

Marjolein Otto deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het medisch beroepsgeheim is van toepassing. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming of vanuit eventuele wettelijke verplichting.

Analytics

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Marjolein Otto gebruikt functionele, analytische en tracking
cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of
smartphone. Marjolein Otto gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden
ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden
zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al
geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het
plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.
Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder
een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marjolein Otto en heb je het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
privacy@marjoleinotto.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou
is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek
mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Marjolein Otto wil je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marjolein Otto neemt de bescherming van jouw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het
idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
privacy@marjoleinotto.nl. Marjolein Otto heeft de volgende maatregelen genomen
om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en
  firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens
  via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’
  en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden
  die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die
  virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te
  bemachtigen.